The Peabody Daytona Beach
600 Auditorium Blvd.
Daytona Beach, FL
32118, US