Pechanga Arena San Diego

3500 Sports Arena Blvd
San Diego, CA, 92110, US